T.C.                                                                      KARKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI
 GÜRÇAY GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE İSTİHDAM EDİLENLERİN
696 SAYILI K.H.K.  KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA YAPILAN BAŞVURULARA AİT SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA DAİR
 İ L A N
    * 696 sayılı K.H.K.’ nin 127. Maddesiyle 375 sayılı K.H.K.’ ye eklenen geçici 23. ve 24. Maddelerde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında  diğer mevzuat  hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri  kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede buna ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğin 14. maddesi gereği yapılan sözlü sınava ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
*30/03/2018 tarihinde sınav sonuçlarına itirazlar  Kaymakamlığımıza yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.
     
*SINAV SONUCU BAŞARILI OLANLAR İLGİLİ TEBLİĞİN 16/B MADDESİ GEREĞİ KAYMAKAMLIĞIMIZLA SULH SÖZLEŞMESİ İMZALAMAK  ÜZERE 30.03.2018 TARİHİNDE KAYMAKAMLIĞIMIZA MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 
*Kaymakamlığımıza karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair ilgili tebliğde yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair ilgili tebliğde yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretinin Kaymakamlığımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Bu ilan tebliğ niteliğinde olup  kişilere  ayrıca tebliğ  edilmeyecektir.
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmekte olup soruşturma sonucunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun     48. Maddesinin      –A-    bendinin 1,4,5,6,7,8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları  taşımadıkları  tespit edilenler  sürecin hangi aşamasında olursa olsun hak sahipliğini kaybedeceklerdir.
 
 
 
 
 
SINAV SONUÇLARI
   
ADI ve SOYADI
SONUÇ
ABDULKADİR BOZFIRAT          
BAŞARILI
ABDULKADİR BOZKURT           
BAŞARILI
ABDURRAHİM ÖZASLAN           
KATILMADI
ADEM ALPAY                   
BAŞARILI
AHMET ALKAN                  
BAŞARILI
AHMET GÖĞEBAKAN              
BAŞARILI
AHMET KOCAASLAN              
BAŞARILI
ALİ BOZKURT                  
BAŞARILI
ALİ ÇİÇEK                    
BAŞARILI
ALİ ŞEFİK BOZKURT            
BAŞARILI
ALİ TEKGÖZ                   
BAŞARILI
ATİLLA BOZKURT               
BAŞARILI
BARIŞ BOZKURT                
BAŞARILI
BAYRAM ATAOĞLU               
BAŞARILI
BÜLENT KILIÇ                 
BAŞARILI
CEMAL KILIÇ                  
BAŞARILI
CUMA CANKESEN                
BAŞARILI
DERDE TİRYAKİ                
BAŞARILI
DERVİŞ TEKİN                 
BAŞARILI
DİLEK TÜRKMEN                
BAŞARILI
ENVER YILDIRIM               
BAŞARILI
ERCAN BOZKURT                
BAŞARILI
ERHAN GEZER                  
BAŞARILI
EROL AĞGÜN                   
BAŞARILI
EROL ÇİFTÇİ                  
BAŞARILI
EVREN CENGİZ                 
BAŞARILI
EYÜP KORKMAZ                 
BAŞARILI
FAYAT BOZKURT                
BAŞARILI
FEVZİ BOZKURT                
BAŞARILI
GÖKHAN ÇAKIR                 
BAŞARILI
HAKAN DEMİRBİLEK             
BAŞARILI
HALİL KILIÇ                  
BAŞARILI
HALİL KOCAASLAN              
BAŞARILI
HALİL ÖZER                   
BAŞARILI
HASAN DEMİR                  
BAŞARILI
HASAN FIRAT                  
BAŞARILI
HAYDAR POLAT                 
BAŞARILI
HÜLYA ŞAHİN                  
BAŞARILI
HÜSEYİN KALKAN               
BAŞARILI
İBRAHİM GÜNGÖRMEZ            
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL ALTUN          
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL GÜL            
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL KILIÇ          
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL TEKİN          
BAŞARILI
İBRAHİM KAYA                 
BAŞARILI
İDRİS BOZKURT                
BAŞARILI
LEYLA GÜNGÖRDÜ               
BAŞARILI
MAHMUT KURT                  
BAŞARILI
MEHMET ALİ KETE              
BAŞARILI
MEHMET ALKANAT               
BAŞARILI
MEHMET BOZKURT         
BAŞARILI
MEHMET BOZKURT               
BAŞARILI
MEHMET KANKILIÇ (tcn: 45751..)            
BAŞARILI
MEHMET KARATAŞ               
BAŞARILI
MEHMET ÖZDEMİR               
BAŞARILI
MEHMET REŞAT ÜLKER           
BAŞARILI
MUHAMMED KAYNAK              
BAŞARILI
MUHAMMED ÖZASLAN             
BAŞARILI
MURAT BOZKURT                
BAŞARILI
MURAT DEMİR                  
BAŞARILI
MUSTAFA ÇİÇEK                
BAŞARILI
MUSTAFA ÖZBERK               
BAŞARILI
MUSTAFA ÖZDEMİR              
BAŞARILI
MUSTAFA YILDIRIM             
BAŞARILI
MUSTAFA YILMAZ               
BAŞARILI
MÜSLÜM YAKUT                 
BAŞARILI
NAİME KÖMÜRCÜ                
BAŞARILI
NURAY GÜZEL                  
BAŞARILI
NURETTİN KAZCI               
BAŞARILI
OKTAY ÇAKIR                  
BAŞARILI
ORHAN DEMİR                  
BAŞARILI
ÖMER KARADAĞ                 
BAŞARILI
RAMAZAN GÜMÜŞ                
BAŞARILI
REŞAT BOZKURT  (tcn: 32728…)             
BAŞARILI
SELMA ÖZDEMİR                
BAŞARILI
SEZAİ ÇAKIR                  
BAŞARILI
SÜLEYMAN YILMAZ              
BAŞARILI
TAHİR GÜRDAL                 
BAŞARILI
TAHSİN KARAKUŞ               
BAŞARILI
TUBA CANKESEN                
BAŞARILI
TUNCAY TAŞDEMİR              
BAŞARILI
TURGUT ÖZTÜRK                
BAŞARILI
UĞUR KILIÇ                   
BAŞARILI
YASİN ÜSLÜ                   
BAŞARILI
YUSUF BUDAK                  
BAŞARILI
YÜCEL YILDIRIM               
BAŞARILI
ABDULKADİR BALA              
BAŞARILI
ABDULKADİR BATMAN            
BAŞARILI
ABDULKADİR KARAKURT          
BAŞARILI
ABDULLAH TAŞ                 
BAŞARILI
ADEM BOZKURT                 
BAŞARILI
AHMET AÇIKGÖZ                
BAŞARILI
AHMET ASLAN                  
BAŞARILI
AHMET BOZKURT                
KATILMADI
AHMET DENİZ                  
BAŞARILI
AHMET KARAÇALI               
BAŞARILI
AHMET KARAL                  
BAŞARILI
AHMET KAYA                   
BAŞARILI
AHMET KAZCI                  
BAŞARILI
AHMET KILIÇ                  
BAŞARILI
AHMET YILMAZ                 
BAŞARILI
ALİ ASLAN                    
BAŞARILI
ALİ DOĞAN                    
BAŞARILI
ALİ KAYA                     
BAŞARILI
ALPASLAN KURT                
BAŞARILI
ARZU ÇAKIR                   
BAŞARILI
ASEF ASLAN                   
BAŞARILI
AYDIN BOZKURT                
BAŞARILI
AYSEL TURAN                  
BAŞARILI
AYSEL YILMAZ                 
BAŞARILI
AYŞE ÖZDEMİR                 
BAŞARILI
AYŞEGÜL GÖÇER                
BAŞARILI
AYŞEGÜL YILDIRIM             
BAŞARILI
BAHAR AYDIN                  
BAŞARILI
BARIŞ ONUR GÜZEL             
BAŞARILI
BEKİR ALAV                   
BAŞARILI
BEKİR EROĞLU                 
BAŞARILI
BERKEL ŞEYHO                 
BAŞARILI
CUMA KILIÇ                   
BAŞARILI
CUMA TEKİN                   
BAŞARILI
CUMALİ GÖREN                 
BAŞARILI
CUMALİ KARA                  
BAŞARILI
DOĞAN TAŞ                    
BAŞARILI
DURDUNAZ SÜRER               
BAŞARILI
EMİNE DAYANIR                
BAŞARILI
EMİNE YILMAZ                 
BAŞARILI
EMRULLAH ASLAN               
BAŞARILI
ENES ASLAN                   
BAŞARILI
ERKAN POLAT                  
BAŞARILI
ETHEM ASLAN                  
BAŞARILI
EVREN ÖZDEMİR                
BAŞARILI
FADİYE ÖZTÜRKLER             
BAŞARILI
FATMA KILIÇ    (TCN:421212….  )
BAŞARILI
FATMA KILIÇ      (TCN:28331...)  
BAŞARILI
FAYAT AĞGÜN                  
BAŞARILI
GALİP ÇAKIR                  
BAŞARILI
HALEF MEHMET KILIÇ           
BAŞARILI
HALİL ARSLAN                 
BAŞARILI
HALİL ASLAN                  
BAŞARILI
HALİME GEZER                 
BAŞARILI
HASAN ALAV                   
BAŞARILI
HASAN SEÇKİN                 
BAŞARILI
HASAN YILMAZ                 
BAŞARILI
HİBEYAN ELHİLAL              
BAŞARILI
HİLMİ İNAL                   
BAŞARILI
HÜSEYİN DELİPALTA            
BAŞARILI
İBRAHİM GÜNEŞ                
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL ARSLAN         
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL KARAÇALI       
BAŞARILI
İBRAHİM HALİL KURT           
BAŞARILI
İBRAHİM KARAÇALI             
BAŞARILI
İBRAHİM YILDIRIM             
BAŞARILI
İBRAHİM YILMAZ               
BAŞARILI
İSMAİL ÇAKIR                 
BAŞARILI
İSMAİL İNAL                  
BAŞARILI
İSRAFİL KILIÇ                
BAŞARILI
İZZET MEHMETVAKKAS           
BAŞARILI
KADİR ÇİÇEK                  
BAŞARILI
LÜTFİ SÖYLEMEZ İNAL          
BAŞARILI
MEHMET BARKAY                
BAŞARILI
MEHMET BOZKURT (tcn: *5464.)
BAŞARILI
MEHMET BOZKURT (tcn: 3376.)             
BAŞARILI
MEHMET ÇAKIR                 
BAŞARILI
MEHMET ÇETİN                 
BAŞARILI
MEHMET EROĞLU                
BAŞARILI
MEHMET GÜNEŞ                 
BAŞARILI
MEHMET HANİFİ KANKILIÇ       
BAŞARILI
MEHMET KANKILIÇ (tcn: 46099..)            
BAŞARILI
MEHMET KILIÇ                 
BAŞARILI
MEHMET ÖZASLAN               
BAŞARILI
MEHMET ÖZKAN                 
BAŞARILI
MEHMET TEKİN                 
BAŞARILI
MENDERES YAĞMURLU            
BAŞARILI
MERVAN MEHMET VAKKAS          
BAŞARILI
MERYEM ÖZBERK                
BAŞARILI
MEVLANA CELALETTİN KURT      
BAŞARILI
MUHİTTİN TİRYAKİ             
BAŞARILI
MUSA ATAOĞLU                 
BAŞARILI
MUSTAFA ÇEKİRGE              
BAŞARILI
MUSTAFA DALPALTA             
BAŞARILI
MUSTAFA EROĞLU               
BAŞARILI
MUSTAFA KANKILIÇ             
BAŞARILI
MUSTAFA KARAÇALI             
BAŞARILI
MUSTAFA KILIÇ                
BAŞARILI
MUSTAFA ÖZASLAN              
BAŞARILI
MUSTAFA YALDIZ               
BAŞARILI
NAHİDE KURT                  
BAŞARILI
OSMAN ÖZTÜRK                 
BAŞARILI
OSMAN YALÇIN                 
BAŞARILI
ÖMER FARUK ÇUHADAROĞLU       
BAŞARILI
PINAR KARAMA                 
BAŞARILI
RAHİME YÜCEL                 
BAŞARILI
REMAZAN KILIÇ                
BAŞARILI
RESUL CENGİZ                 
BAŞARILI
REŞAT BOZKURT (tcn:32365…)               
BAŞARILI
SADİN DEMİR                  
BAŞARILI
SELAM ÇELİK                  
BAŞARILI
SERKUT ARTUT                 
BAŞARILI
SİNAN ASLAN                  
BAŞARILI
SÜLEYMAN KALKAN              
BAŞARILI
SÜLEYMAN YILMAZ              
BAŞARILI
ŞEHNAZ KANKILIÇ              
BAŞARILI
ŞIHMÜSLÜM ASLAN              
BAŞARILI
ŞUAYIP BOZKURT               
BAŞARILI
ŞÜKRÜ ÇAKIR                  
BAŞARILI
TAHSİN ÇAKIR                 
BAŞARILI
TURAN ÇAKIR                  
BAŞARILI
ÜMİT KURT                    
BAŞARILI
ZAHİR MAHLİ                  
BAŞARILI
ZELİHA KÜÇÜKASLAN            
BAŞARILI
   
İlan olunur.